มิเตอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC05-03

ย่านการวัด อุณหภูมิ : 0~+50 °C (32~122 °F), ความชื้น : 20%~ 99% RH ความละเอียด อุณหภูมิ : 0.1 °C (0.1 °F), ความชื้น : 1% RH

Scroll to Top