มิเตอร์วัดอุณหภูมิและ ความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC13-01

แสดงอุณหภูมิได้ 2 จุด ทั้ง indoor และ outdoor ย่านการวัดอุณหภูมิ : โพร๊บวัดในตัวเครื่อง -10~+50 °C (14~122 °F), โพร๊บวัดภายนอก  -50~+70 °C (- 58~+158 °F) ย่านการวัดความชื้น :  20~99 RH ที่อุณหภูมิ 25 °C (77 °F) ความละเอียด อุณหภูมิ : 0.1 °C ( 2 °F) ความชื้น : 1% RH

Scroll to Top