นาฬิกาจับเวลา Digital CAPP

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CP06-01 12 ปุ่มการทำงาน คีย์ 0 ถึง 9 หลัก ปุ่ม “เริ่ม” ปุ่ม “หยุด/รีเซ็ต” เสียงดัง บี๊บ เป็นเวลา 60 วินาที การตั้งค่านับถอยหลัง 0 ถึง 99 นาที 59 วินาที
Scroll to Top