ชุดดักจับไอกรด Scrubber Buchi

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-BC14-02 Scrubber K-415 (เครื่องดักจับไอกรด) มีขั้นตอนในการทำงานสี่ขั้นตอนพร้อมให้ความปลอดภัยในระดับสูงสุด ขนาดบรรจุ 3 ลิตร

ขั้นตอนการกรอง  4 ขั้นตอน : การควบแน่น การดูดซับ การทำปฏิกิริยา การทำให้เป็นกลาง

 

Scroll to Top