กล้องจุลทรรศน์ Carl Zeiss

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CZ10-01 หัวกล้อง ชนิด 2 กระบอกตา แบบ Sidentopf สามารถปรับความสูงได้ 2 ระยะ เพื่อความเหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้ กระบอกตาเอียง 30 องศา มีระบบ ป้องกันเชื้อรา. เลนส์ตา มีกำลังขยาย 10 เท่า เห็นภาพกว้างไม่น้อยกว่า 20 มม. และมีระบบ ป้องกันเชื้อรา สามารถปรับระยะห่าง ระหว่างตาได้ ตั้งแต่ 48 -75 มิลลิเมตร
Scroll to Top