กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา EUROMEX

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-EM08-01 เลนส์ตา มีกำลังขยาย 10 เท่า 1 คู่ และเคลือบสารป้องกันเชื้อรา หัวกล้องแบบสองกระบอกตา เป็นแบบ Siedentopf เอียง 30 องศา สามารถหมุนได้รอบ 360 องศา กระบอกตาสามารถปรับระยะห่างระหว่างตาในช่วงแคบสุดได้  48 มิลลิเมตร และในช่วงกว้างสุดได้ 75 มิลลิเมตร แท่นวางวัตถุเป็นชนิดสี่เหลี่ยมขนาด 140 x 150 มิลลิเมตร ยึดติดกับตัวกล้อง สามารถปรับเลื่อนสไลด์ได้ มีชุดปรับภาพแบบหยาบและชุดปรับภาพละเอียดชนิดแกนร่วม มีเลนส์รวมแสงเป็นชนิด Abbe Condenser N.A. ไม่น้อยกว่า 1.25
Scroll to Top