เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น SD500 EXTECH

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-ET17-01 บันทึกข้อมูลใน SD card สามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel สามารถตั้งค่าการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่ 5, 10, 30, 60, 120, 300, และ 600 วินาที ตัวเครื่องสามารถตั้งและแขวนติดผนังได้ ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA 6 ก้อน ช่วงการวัดความชื้นที่ 10-95% RH และอุณหภูมิ 32-122 ° F (0 ถึง 50 ° C)
Scroll to Top