เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer EXTECH

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-ET06-01 มีจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่และสามารถแสดงค่าความชื้น10 ถึง 99%RH และในส่วนของอุณหภูมิสามารถวัดค่าได้  14 ถึง140 ° F หรือ -10 ถึง 60 ° C ความถูกต้องของความชื้นอยู่ที่ ± 5% RH และของ อุณหภูมิ อยู่ที่ ± 1.8 ° F / ± 1 ° C และตัวเครื่องสามารถแสดง ค่าสูงสุด / ต่ำสุด นอกจากนี้ยังสามารถยึดติดกับผนังได้
Scroll to Top