เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO Meter EXTECH

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-ET25-02 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ ที่สามารถวัดค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ออกซิเจนร้อยละ 0 ถึง100.0% และการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ  ใช้เวลาในการตรวจวัดค่าของออกซิเจนละลายหรือ % ออกซิเจน อย่างรวดเร็วชดเชย อุณหภูมิ อัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ติดไว้ในหัววัดค่าออกซิเจนฟังก์ชั่นแสดงการวัดค่า สูงสุด / ต่ำสุด , การค้างค่าหน้าจอ
Scroll to Top