เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส / แสง + IR Thermometer EXTECH

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-ET19-01 ตัวเครื่อง  RPM10  เป็นการรวมกันระหว่างการการ วัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ได้กับงานการวัดความเร็วรอบได้หลากหลาย  นอกจากนี้ในตัวเครื่องยังมีโหมดวัดอุณหภูมิ( IR Thermometer )  กับเลเซอร์ชี้ตำแหน่งสำหรับการวัดอุณหภูมิพื้นผิวโดยมีช่วงวัดอยู่ที่ -4  ถึง 600 ºF (-20 ถึง 315 ºC)
Scroll to Top