เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, TDS, ความเค็ม, pH และอุณหภูมิ EXTECH

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-ET01-01 มีความพิเศษวัดได้ 5 แบบในหัววัดเดียวกัน คือ วัดค่าความนำไฟฟ้า ,TDS ,ความเค็ม ,pH และอุณหภูมิได้ วัดได้ 9 หน่วย คือ pH, µS/cm, mS/cm, ppm, ppt, mg/L, g/L, °C, °F ช่วงวัดค่า ความนำไฟฟ้า : 0.9-199 µS/cm, 200-1999 µS/cm, 2-19.99 µS/cm ช่วงวัดค่า TDS : 0-99.9 ppm, 100-999 ppm, 1-9.99 ppt ช่วงวัดค่า pH : 0-14 pH ช่วงวัด อุณหภูมิ : 23-194°F (-5 -90°C)
Scroll to Top