เครื่องวัดความชื่น AND รวมสอบเทียบ ISO17025

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-AD01-01 ค่าความละเอียดในการแสดงค่าความชื้น 0.01% / 0.1% สามารถตั้งโปรแกรมการวัดได้ 5 โหมด คือ Standard Mode/Automatic Mode/Quick Mode/Timer Mode/Manual Mode และสามารถบันทึกโปรแกรมการวัดได้ 20 ชุดโปรแกรม
Scroll to Top