เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 600g/0.01 AND

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-AD07-02 สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 610 กรัมมีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) +0.03 กรัมมีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repleatability) ไม่เกิน 0.01 กรัมสามารถเลือกหน่วยการชั่งได้ 8 หน่วย คือ กรัม (g), ปอนด์ (lb), ออนซ์ (oz), ทรอยออนซ์ (ozt), เพนีเวลท์ (dwt), กะรัต (ct), โมมเม (mom) และ เกรน (gn)
Scroll to Top