โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC03-02 โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป
ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 900℃
ความยาวเซ็นเซอร์ 100 mm. ø 3.2 mm.
สายโพรบยาว 1 เมตร
Scroll to Top