เครื่องฮอโมจีไนซ์ (homogenizer)

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CN09-01 เครื่องมือหมุนที่ความเร็วสูงซึ่งสามารถเข้าถึง 22,000 รอบต่อนาทีไม่เหมาะสำหรับความหนืดสูงของเหลวและ Hard วัตถุ (กระดูก,หิน,ฯลฯ)
Scroll to Top