เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบมือถือ 0-80%

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-AC08-06 ช่วงการชดเชย ATC (ระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติในตัว) ตั้งแต่10-30 °C วัสดุ โลหะ-พลาสติก ความถูกต้อง ± 1- อุณหภูมิอ้างอิง 20 °C

 

Scroll to Top