เครื่องวัดค่า PH แบบปากกา ADWA

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-AD09-01 หน้าจอแสดงหน่วย pH และ ° C / ° F คาลิเบรตพีเอชอัตโนมัติ 2 ตำแหน่ง มีระบบค้างค่า (Hold) สามารถเปลี่ยนหัววัดพีเอชได้ ( pH probe )

 

Scroll to Top