เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิ แบบปากกา Eutech

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-EU03-01 วัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -1.0 ถึง 15.0 pH วัดค่าอุณหภูมิช่วง 0 ถึง 50 °C กันน้ำ IP 67 เมื่อตกน้ำ สามารถลอยน้ำได้ ค่าความถูกต้อง ±0.01 pH ค่าความละเอียด 0.01 pH สอบเทียบได้สูงสุด 3 จุด ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหัววัดได้เอง
Scroll to Top