เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติพารามิเตอร์ Eutech

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-EU04-01 ช่วงการวัด pH -2.00 – 16.00 pH ละเอียด 0.01 pH, mV 2,000 – +2,000 mV ละเอียด 0.1/1.0 mV Conductivity 0.0 – 200.0 mS/cm ละเอียด 0.01/0.1/1 µS/cm, TDS 100.0 ppt/TDS Factor 0.5 200.0 ppt/TDS Factor 1.0 ละเอียด 0.01/0.1/1 ppm 0.01/0.1 ppt, Temperature 0.0 – 100.0 ºC / 32.0 – 212.0 ºF ละเอียด 0.1 ºC / 0.1 ºF
Scroll to Top