สปริงสาธิตคลื่น 75 mm

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CN08-01 ชุดสปริงสาธิตคลื่นตามขวางสำหรับใช้ทดลองและสาธิตเกี่ยวกับเรื่องคลื่นและคุณสมบัติของคลื่นสามารถทำกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่น, คลื่นตามขวาง, คลื่นตามยาว, พลังงานของคลื่น ฯลฯ ได้
Scroll to Top