นาฬิกาจับเวลา เครื่องตั้งเวลา

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CN03-02 สามารถตั้งจับเวลา (Count Up)นับถอยหลัง (Count Down) ได้ และนาฬิกาเพื่อบอกเวลาได้ แสดงผลในหน่วย ชั่วโมง นาที และวินาที หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ตัวเลขขนาดใหญ่ ระบบเสียงเตือนดังเมื่อใช้โหมดนับถอยหลัง
Scroll to Top