หน้ากากป้องกันฝุ่นและเคมีชนิดหน้ากากN95 8210v 3M

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
20-3M06-01 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน NIOSH ในชั้นคุณภาพ N95 มีประสิทธิภาพการกรองไม่น้อยกว่า 95%

 

Scroll to Top