เทอโมมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผาก อินฟาเรต FR1MF1 Microlife

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
12-ML02-01 Microlife เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด รุ่น FR1DL1/FR1MF1 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟราเรด (ไม่ต้องสัมผัสผิวหนัง)
Scroll to Top