เครื่องวัดสีน้ำผึ้ง Honeycolor portable meter HI96785 HANNA

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
12-HN01-01

มีย่านการวัด 0 ถึง 150 mm Pfund มีความละเอียด 1 mm Pfund มีความถูกต้อง ±2 mm Pfund @ 80mm Pfund ใช้การวัดโดยตรงเพื่อหาสีน้ำผึ้ง

Scroll to Top