เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด glucometer รุ่น Mini Easym

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
12-TH12-01 เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ใช้วัดระดับน้ำตาลโดยใช้เลือดจากปลายนิ้ว เครื่องสามารถจดจำผลการตรวจได้ทั้งหมด 360 ครั้งดูผลการตรวจย้อนหลังได้ระยะเวลาในการแปลผล :5 วินาทีช่วงของระดับ น้ำตาลในเลือดที่เครื่องสามารถแปลผลได้ :20-630 mg/dL (1.1-35 mmol/L)
Scroll to Top