เครื่องวัดความดันดิจิตอล FT-C13B AMC

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
12-TH14-03 สามารถเก็บค่าการวัดได้ 90 ค่า แยกเป็น 2 คน พร้อมตั้งวันที่และเวลาได้หน้าจอแสดงค่า ความดัน systolic และ diastolic และค่าชีพจรเต้น (ครั้ง / นาที)
Scroll to Top