เครื่องวัดความดัน ดิจิตอล KP-7520 Polygreen

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
12-TH14-04 ค่าความดันโลหิต 20-300 มม. ปรอท
อัตราการเต้นของชีพจร 40-200 ครั้ง/นาที
การบันทีกข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้ได้ 2 คน คนละ 50 ครั้ง
Scroll to Top