อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอด ขนาด S

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
12-TH18-38

เครื่องมือถ่างขยายช่องคลอด สเปคคูลั่มใช้ตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เพื่อตรวจดูความผิดปกติในช่องคลอดและปากมดลูก

Scroll to Top