สายวัดน้ำหนักสุกรและโค

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
12-TH07-01 ใช้เพื่อคาดคะเนน้ำหนักของโค กระบือ หรือสุกร เพื่อการคาดคะเนน้ำหนักให้ใกล้เคียง เช่น การให้ยาตามขนาดน้ำหนัก เป็นต้น
Scroll to Top