กระบอกใส่ปรอทวัดไข้ Thermometer Jar 1x4 นิ้ว

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
12-TH18-34

เทอร์โมมิเตอร์จาร์ กระบอกใส่ปรอทวัดไข้ กระบอกใส่อุปกรณ์ กระบอกใส่เครื่องมือแพทย์ สแตนเลส Thermometer jar

Scroll to Top